วันที่ 6 ก.พ.67 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ตรวจความพร้อมรถไฟฟ้าพระที่นั่ง , ห้องประทับพัก , ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE , หอประชุมหลวงปู่ประสาร สุมโน , ลานแสดงคอนเสิร์ต , ประตูทางเข้าโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อ.คำเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร เพื่อเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดยโสธร และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ