วันที่ 6 ก.พ.67 เวลา 06.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ปัชโชโต
ผกก. สภ.คำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา, เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD), และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ประชุมปล่อยแถวชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติ พร้อมตรวจยอดกำลังพลและเครื่องแต่งกาย ในการรักษาความปลอดภัย พื้นที่โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อ.คำเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร เพื่อเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดยโสธร และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ