วันที่ 4 ก.พ. 67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร
พร้อมด้วย พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ปัชโชโต ผกก.สภ.คำเขื่อนแก้ว และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง เข้าร่วมประชุม กอร.ถปภ.รร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เพื่อรับทราบแผนการถวายความปลอดภัย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และประสานการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม กอร.ถปภ. อาคาร 2 รร.คำเขื่อนแก้วชูปถัมภ์ อ.คำเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร โดยมี พล.ต.ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผบ.มทบ.27 เป็นประธาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม