วันที่ 1 ก.พ.67 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ให้การต้อนรับ นายอุทัย สุภาพัฒน์ ผอ.โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ พร้อมคณะ มาขอบคุณข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ที่ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภ้ย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร นายบุญเชิด กันภัย รองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เนื่องในวาระครบ 50 ปี โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ณ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.คำเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร เมื่อวันที่ 14 ม.ค.67 ที่ผ่านมา