วันที่ 1 ก.พ.67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ประชุมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ป่าติ้ว โดยได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. กำชับการปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.1212/2537 เรื่อง กำหนดควบคุมความประพฤติข้าราชการตำรวจ ตามข้อสั่งการ รวมถึงนโยบายของผู้บังคับบัญชา
2. การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตลอดจนสภาพปัญหา อุปสรรค ของแต่ละแผนกงาน
3. การให้บริการและการดูแลประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.ป่าติ้ว