วันที่ 1 ก.พ. 67  เวลา 15.00 น. นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร, ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการในสังกัดจังหวัดยโสธร และข้าราชตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
ร่วมกิจกรรม “Kick off ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ” การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และ อาคารบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จว.ยโสธร