วันที่ 31 ม.ค. 2567  เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.ท.โชตินันต์ โชติเนตร รอง ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร และ จนท.ศอ.ปส.ภ.จว.ยโสธร เดินทางร่วมรับการตรวจเยี่ยม การดำเนินงานโครงการชุมชนตำบลบำบัดอย่างยั่งยืน ตำบลแพร่ระบาดยาเสพติด สูงสุด 100 ตำบล ของ พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ รอง ผบช.ภ.3 และคณะ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฯ ศาลาการเปรียญวัดเขมไชยาราม ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จว.ยโสธร โดยมีคณะทำงานฯ ผู้แทนชุมชน ฯ ข้าราชการตำรวจสังกัด สภ.เลิงนกทา ประมาณ 200 นาย ร่วมให้การต้อนรับ พร้อม หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
1. นายวรเทพ ทองน้อย นายอำเภอเลิงนกทา
2. นายวุฒิชัย วงศ์ษาเวียง นายกเทศมนตรี ต.สามแยก
3. นายเลอพงษ์ รักษาเพียร นายก อบต.สามแยก
4. นายเฉลิมพล ทองเหลา ปลัดอำเภอ
5. นส.นวรัตน์ กล้องเสียง จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน
ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจ
พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ รอง ผบช.ภ.3 ได้มอบโออาทแก่คณะทำงาน , ภาคีเครือข่าย และผู้เข้ารับบำบัดในโครงการฯ พร้อมรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เกี่่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อจะนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาแผนงานโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมนี้ได้ให้กำลังใจ อวยพรคณะดำเนินงานทุกฝ่าย ให้โครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด