วันที่ 4 ม.ค.67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.เศวก โพนทัน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด
ร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด และการประชุม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ชุดที่ห้า 54 ครั้งที่ 1 / 2567 โดยมีวาระสำคัญในการประชุมพิจารณาดังนี้
1. การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54
2. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้