วันนี้ (7 เม.ย. 66) เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. เดินทางไปร่วมพิธีมอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของ ว่าที่ พ.ต.ต.เอกพงษ์ ทิปะณี สว.สส.สภ.เมืองยโสธร ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้โครงการกองทุนตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร เพื่อการศึกษาบุตร ว่าที่ พ.ต.ต.เอกพงษ์ ทิปะณี โดยมี พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.ภ.8 ปฏิบัติราชการ สง.รอง ผบ.ตร.(บร) , พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ รอง ผบช.ภ.3 , พล.ต.ต.วิทยา สมานุหัตถ์ ผบก.สก. , พล.ต.ต.ธเนศ เทพสุด ผบก.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.เศวก โพนทัน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย หน.สภ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี
ณ ห้องประชุม ภ.จว.ยโสธร ชั้น 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ยโสธร