พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.
“ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน”
ที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อทุนการศึกษาแก่บุตรธิดา ของ พ.ต.ต.เอกพงษ์ฯ จากเหตุการณ์การเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ของ พ.ต.ต.เอกพงษ์ ทิปะณี สว.สส.สภ.เมืองยโสธร

โดยมียอดเงินบริจาคฯ ณ วันปิดรับบริจาคบัญชี กองทุนตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรฯ
สรุปยอดเงินบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จำนวน 3,042,000.00 บาท