วันที่ 25 ต.ค.65 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ธเนศ เทพสุด ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ภูมิ ทองโพธิ์ ผกก.สส.ฯ, พ.ต.อ.ธนกฤต อัฒจักร ผกก.(สอบสวน)ฯ, พ.ต.อ.ธนชัย แก้วเสนา ผกก.(สอบสวน)ฯ, และ พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ฯ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.สส.ฯ, กลุ่มงานสอบสวนฯ และ ฝอ.ฯ เข้ารับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดตามโครงการตำรวจสีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามนโยบาย ผบ.ตร. ในด้านการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ซึ่งกำหนดให้ทุกหน่วยกวดขันข้าราชการตำรวจในสังกัดมิให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งเป็นผู้ค้าหรือผู้เสพอย่างเด็ดขาด โดย ผบก.ภ.จว.ยโสธร ได้ประชุมมอบนโยบายเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้แก่ทุกหน่วยในสังกัดและในส่วนกลาง (กก.สส.ฯ, กลุ่มงานสอบสวน, ฝอ.ฯ) ได้จัดให้ข้าราชการตำรวจทุกนายตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ณ บริเวณด้านหลังอาคารที่ทำการ ภ.จว.ยโสธร ซึ่งได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากฝ่ายปกครองและสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมตรวจปัสสาวะในครั้งนี้ด้วย ผลการตรวจทุกนายไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด