ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อไทเกอร์ รุ่น BOXER 200 PX จำนวน 24 คัน (ครั้งที่ 3) ประมูลสู้ราคา ในวันที่ 11 พ.ย.2563 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.30 น. ณ ห้องประชุม สภ.เมืองยโสธร