ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน – รอง สว. 10 คูหา สภ.กุดชุม จำนวน 1 หลัง