เมื่อวันที่ 17ก.พ.65 เวลา 12.00 น. พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ รอง ผบช.ภ.3 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมกำชับการปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวน ภ.จว.ยโสธร โดยมี พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ,พ.ต.อ.ศักดา ขวัญบุญจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ,พ.ต.อ.ภูมิ ทองโพธิ์ ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร,พ.ต.อ.มังกร กวีกรณ์ ผกก.สภ.เมืองยโสธร พร้อมข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.ยโสธร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ภ.จว.ยโสธร และได้กำชับได้กำชับการปฏิบัติ ดังนี้

  1. กำชับข้าราชการตำรวจทุกนายยึดถือร่วมกันและนำปฏิบัติเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ผบ.ตร. ที่ว่า “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัยในระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา”และ วิสัยทัศน์ ผบช.ภ.3 “รักษาความปลอดภัย บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม นำสมัยเทคโนโลยี เข้าถึงประชาชน”
  2. ให้ความสำคัญในการพัฒนาสถานีตำรวจ การยกระดับการบริการประชาชน พร้อมบริการประชาชน แบบ One stop service พร้อมทั้งฝึกอบรมข้าราชการตำรวจให้อยู่ในระเบียบวินัยแต่งเครื่องแบบและตัดผมตามระเบียบ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีจิตอาสาพร้อมใจช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเน้นให้มีการฝึกประจำสัปดาห์ทั้งท่าบุคคลมือเปล่า และประกอบอาวุธ ตลอดจนการฝึกยุทธวิธีตำรวจ การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติ
  3. ให้ผู้บังคับบัญชากำชับเรื่องระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค. 37 และมีการตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้มีกระสุน อย่างน้อย 1 อัตรายิง, หมวกสายตรวจติดกล้อง ให้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  4. ผู้บังคับบัญชาต้องสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว ทั้งด้านราชการและส่วนตัว ด้านความเป็นอยู่ ทุกข์สุข เอาใจใส่ แก้ไขปัญหาโดยทันที อย่าให้เกิดปัญหาลุกลามใหญ่โตจนแก้ไขไม่ได้
  5. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวนข้อเท็จจริง และสอบสวนการกระทำความผิดวินัย กรณีที่มีการร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการตำรวจ ลูกจ้าง พนักงานราชการกระทำผิดวินัย ประพฤติมิชอบ หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่
  6. กำชับงานด้านการสืบสวน เน้นการสืบสวนเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุ การเข้าที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่สืบสวน ต้องรีบไปที่เกิดเหตุร่วมกับฝ่ายสอบสวน รักษาสถานที่เกิดเหตุ วัตถุพยาน ตรวจเก็บพยานหลักฐานด้วยความระมัดระวัง หมั่นตรวจกล้องวงจรปิดในพื้นที่ให้ใช้งานได้เสมอ
  7. กำชับงานด้านการสอบสวนให้ ผกก.,รอง ผกก.,หน.งานสอบสวน ตรวจตรา ตรวจสอบ และเร่งรัดการสอบสวนตามคำสั่ง ตร. ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 56 และกำชับให้พนักงานสอบสวน ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนโดยเคร่งครัด อีกทั้งให้ตรวจสอบคดีอาญาที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ และให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ