20 ม.ค.64  เวลา 14.30 น. ภ.จว.ยโสธร ได้จัดพิธีเปิดโครงการ ตำรวจภูธรภาค 3 “พัฒนาบ้านพักน่าอยู่” (Home cleaning) ของ ภ.จว.ยโสธร  ณ บริเวณหน้าอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ โดยมี พล.ต.ต.อิทธิพล  นาคคำ   ผบก.ภ.จว.ยโสธร เป็นประธาน   พร้อมด้วย  พ.ต.อ.วีระพงษ์ พงษ์พุ่ม รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ,พ.ต.อ.ภควัต  ธรรมดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ,พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ พานประทีป ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร,พ.ต.อ.มังกร กวีกรณ์ ผกก.สภ.เมืองยโสธร และข้าราชการตำรวจในสังกัด  ฝอ.ภ.จว.ยโสธร,กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร,  กก.สส.ภ.จว.ยโสธรและ สภ.เมืองยโสธร  ร่วมกิจกรรมและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ