12 มกราคม 2564  เวลา 10.45 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 พร้อมคณะอันประกอบด้วย พ.ต.อ.พิษณุ วัตถุ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา ,พ.ต.อ.สมบัติ หงษ์ทอง รอง ผบก.สส.ภ.3, พ.ต.อ.เดชพล เปรมศิริ รอง ผบก.สส.ภ.3

ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.คำผักกูด โดยมี พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ ผบก.ภ.จว.ยโสธร ,พ.ต.อ.วีระพงษ์ พงษ์พุ่ม รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.ท.รุ่งนิรันดร์ ทองเกษมสกุล สวญ.คำผักกูด และผู้นำภาคีเครือข่ายชุมชน ในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พบปะเยี่ยมเยือนและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.คำผักกูด รับฟังบรรยายายสรุป ซักถามปัญหาอุปสรรคภายในพื้นที่ สอบถามข้อมูล การดำเนินการตามโครงการ 1 อำเภอ 1 พื้นที่ปลอดภัย (One District,One safety Zone หรือ 1 DOSZ) จนเสร็จสิ้นภารกิจ จึงได้เดินทางต่อไป