#การฟาดข้าว หรือ #นวดข้าว
ด้วยวิธีแบบบ้านเฮา ไม่ใช่ว่าใครๆ จะทำได้ ต้องอาศัยความชำนาญ ความอดทน ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ ซึ่งผู้ที่มีอาชีพทำนา จะเข้าใจเป็นอย่างดี แม้ทุกวันนี้จะมีรถเกี่ยวเข้ามาแล้ว แต่ในยามที่เร่งรีบ รถเกี่ยวไม่เพียงพอ ก็ต้องอาศัยวิธีนวดแบบดั้งเดิม
ทักษะขั้นสุดท้าย คือการโยนฟ้อนฟาง ที่ฟาดเอาเมล็ดออกหมดแล้ว ต้องอาศัยทักษะเช่นกัน